Go to Top

januar 2014

Nytt prosjekt lagt til på nettsiden

Vi har nå lagt inn et prosjekt som skal oppdateres med bilder underveis i byggeprosessen. Dette er Vestly Barnehage. Prosjektet ligger under fanen Prosjekter. Her kan dere da følge utviklingen på byggeplassen. Det vil i hovedsak bli oppdatert med nye bilder hver 2.uke.   Det vil også etter hvert komme andre prosjekter som følges med bildeoppdateringer.

Martin – 30 år hos Entreprenørfirmaet Kvia AS

Den 17.12.13 fikk Martin Tendenes overrakt medalje for lang og tro tjeneste, etter 30 år hos Entreprenørfirmaet Kvia AS. Medaljen ble overrakt av daglig leder Tommy Kvia(t.v), og styreformann Olav Kvia(t.h) som startet firmaet. Utdelingen skjedde på Kafe Jærbuen på Nærbø i forbindelse med juleavslutning for administrasjonen i Kvia AS.