Go to Top

Frøyland skule

Totalentreprise for oppføring av nybygg ved Frøyland Skule for Time Kommune. Nybygget vil tilføre skoleplass til 250 elever sammen med ny kantine, naturfagsrom og flerbrukshall med fult garderobeanlegg. Bygget er ca 4000 m2 og skal stå klart til skolestart 2017.

Status 31.08: Fundamentering og betongarbeidert står på for fult, bunnledninger startes og legges og vi er i henhold til fremdrift. Se bilder her Frøyland skule.

Dere finner alle prosjektene som blir oppdaterte med bilder underveis i byggeprosessen under fanen Prosjekter.