Go to Top

Tømmerarbeid

Kjopmannsbrotet_klepp-018-1Vi har daglig glede av nærmere 20 av våre allsidige tømrere. De går med liv og lyst inn for alle typer trearbeid, for eksempel takkonstruksjoner, støyskjermer og ulike oppgaver knyttet til rehabiliteringsprosjekter. Samtidig er de spesialister på kontorinnredninger og finere tømmerarbeid, og har lang erfaring med å finne løsninger, gjøre tilpasninger og være fleksible i møtet med kunden.

393Målet vårt er å få nye oppdrag på bakgrunn av jobber vi allerede har utført. Så langt har ikke fagfolkene våre gitt oss grunn til bekymring.

Våre team i Kvia AS sin tømmeravdeling har spesialisert seg på kontorinnredninger. Disse tar det hele og fulle ansvaret for seg selv og andre fag etter at bygget er tett. Videre har Kvia Tre spesialisert seg på offentlige bygninger og støyskjermer. Så allsidigheten til tømmeravdelingene skal det ikke være noe å si på.