Go to Top

Totalentreprenør

Kvia AS – din totalleverandør

IKM - Nybygg

IKM – Nybygg

Vi i Kvia AS både vil og kan gjøre hele jobben for deg. Med 30 år i bransjen gjør at vi sitter inne med erfaring som gjør at du kan stole på oss. I tillegg disponerer vi m

oderne hjelpemidler som stadig er gjenstand for vedlikehold og nyinnkjøp. Vi kan også støtte oss på solide underleverandører når det trengs.

Vår egen arbeidsstokk, som består av folk med spesialkompetanse innenfor alle ledd, er likevel vår største styrke. Vi er med å planlegge og styre hele byggeprosessen fra start til mål, noe som gir trygghet for alle parter. Målet er å levere et «Kvia-bygg» vi kan være stolte av.

Øksnevad VGS

Øksnevad VGS

Totalentrepriser er med andre ord et av våre satsningsområder. Spesialbygg eller industribygg med verksted, lager og kontorlokaler. Du kan trygt overlate det til oss. Vi tar ansvar for hele prosessen og utvikler ditt bygg fra idé til virkelighet.